Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: BRIKETI vrste goriva

Tag Archives: BRIKETI vrste goriva

BRIKETI efikasna zamena za druge vrste goriva

briketi

BRIKETI efikasna zamena – Srbija obiluje veoma velikom koli?inom biomase, gde se odre?ena koli?ina može iskoristiti u termoenergetske svrhe. Najefikasniji na?in upotrebe biomase u termo energetske svrhe je preko proizvodnje peleta ili briketa. Time se dobija proizvod koji je ekološki prihvatljiv i koji sadrži energiju koja je bliska vrednosti mrkog uglja. BRIKETI efikasna zamena   Prose?na kalori?na vrednost za pelete koje ... Read More »