Monday, 25 March, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Briketi iz voćnjaka

Tag Archives: Briketi iz voćnjaka

Briketi od organskog otpada – biomase sa njiva, iz voćnjaka

briketi od organskog briketi ekološki

Briketi od organskog otpada – Veoma je mali procenat upotrebe odbačene biomase kao alternativnog energenta, pre svega zbog visokih troškova transporta i skladištenja. Ratarska proizvodnja je veliki izvor biomase, ali u praksi je uobičajeno da se žetveni ostaci (slama, kukuruzovina, suncokret…) spaljuju, što je najgore rešenje. U voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji u toku rezidbe vinograda i voćnjaka javlja se kao sporedni produkt velika ... Read More »