Friday, 18 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: BRIKETI efikasna zamena

Tag Archives: BRIKETI efikasna zamena

BRIKETI efikasna zamena za druge vrste goriva

briketi od organskog briketi ekološki

BRIKETI efikasna zamena – Srbija obiluje veoma velikom koli?inom biomase, gde se odre?ena koli?ina može iskoristiti u termoenergetske svrhe. Najefikasniji na?in upotrebe biomase u termo energetske svrhe je preko proizvodnje peleta ili briketa. Time se dobija proizvod koji je ekološki prihvatljiv i koji sadrži energiju koja je bliska vrednosti mrkog uglja. BRIKETI efikasna zamena   Prose?na kalori?na vrednost za pelete koje ... Read More »