Thursday, 14 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Breskvin smotavac generacije

Tag Archives: Breskvin smotavac generacije

Breskvin smotavac ima četiri generacije

breskve

Breskvin smotavac – predstavlja najzna?ajniju šteto?inu breskve i nektarine. Prisutan je u svim zasadima breskve u Srbiji. Gusenice prve i druge generacije ošte?uju mladare i zelene plodove. Tre?a i ?etvrta generacija ošte?uje plodove breskve u fazi sazrevanja i smanjuju tržišnu vrednost ploda, berba može da bude smanjena i do 50%. Prva i druga generacija su zna?ajne u rasadnicima i mladim ... Read More »