Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Breskve faze razvoja

Tag Archives: Breskve faze razvoja

Breskve faze razvoja tokom godine u voćnjaku

breskve djubrenje voćnjaka

Breskve faze razvoja – Plodovi bresaka se razvijaju iz oplo?enih cvetova, izuzetno u nekih sorti partenokarpno (bez oplodnje). Oni u svom razvitku prolaze kroz više etapa. -U prvoj etapi ?elije se intenzivno umnožavaju mitoti?nom deobom u zametnutom (zavezanom) plodu. Ona traje, zavisno od sorte i uslova uspevanja breskve, 3 – 5 nedelja; u sorti ranog zrenja je kra?a, a u sorti ... Read More »

Breskve sadnja, za slasne zalogaje tokom leta

Breskve sadnja – Breskva je vo?na vrsta koja vodi poreklo iz Kine. Najviše se uzgaja na prostorima Italije, Španije, Gr?ke i Francuske.Pun rod breskva postiže u petoj godini a plodonosi 12-15 godina. U punom rodu i pri dobrim agroekološkim uslovima breskva daje 30-40 tona po hektaru. Sadnja breskve se obavlja u jesen ili rano u prole?e.U pripremljene rupe se postavi ... Read More »