Sunday, 23 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: breskva

Tag Archives: breskva

Evropa berba voća manje , kvalitet lošiji

borovnica jabuka gala Evropa berba jabuka rodila

Evropa berba voća manje – suša koja je pohodila deo zapadne Evrope je voćarima nanela štete. Navodnjavanje je pomoglo , ali i troškovi proizvodnje tako gajenog voća su viši – veleprodavci su dobili upozorenja da će voća biti manje. Berba će biti ranija za 10 – 14 dana nego inače. U velikom broju dobavljačkh lanaca je primetan nedostatak kvalitetnog voća, ... Read More »

Rezidba breskve – više roda, kraća rezidba

breskve sadnja breskvin trips rezidba breskve

Rezidba breskve – Specifičnost breskve je u prenošenju nove vegetativne mase na vršne delove grana i to usled nedovoljne svetlosti ili zbog iznurenosti grančica. Najčešće izumiru one koje su u prethodnoj vegetaciji imale plodove. Izraženim konkurentskim odnosima među grančicama, uglavnom izumiru one manje razvijene grane. Od primenjenog načina zimske rezidbe u mladom uzrastu, zavisi i dužina trajanja mladalačke nerodnosti ( ... Read More »

Kalemljenje voćaka očenjem na spavajući pupoljak

zaštita voćaka rodne grančice zimsko kalemljenje jabuka grancice nakon berbe kalemljenje jabuka rezidba proređivanje jabuka gorke pege

Kalemljenje voćaka  –  Kalemljenjem se obezbeđuje najuspešnije razmnožavanje pitomih sorti ,tako da one sasvim verno prenose nasledne osobine i zadržavaju svoje tipične sortne osobine.Voćke ovim načinom razmnožavanja brzo prorode a plodovi su dobrog kvaliteta. Da bi kalemljenje uspelo potrebno je da postoji podudarnost (kompatibilnost) između tkiva podloge i kalemgrančice,da se kalemljenje izvodi u određeno vreme i da su ekološki uslovi pogodni za ... Read More »

Šupljikavost lišća voćaka – breskva, kajsija, trešnja …

breskve šupljikavost lišća breskve faze razvoja hladnjača rokovi

Šupljikavost lišća voćaka – prouzokovač ove bolesti je gljiva Stigmina carpophila. Bolest ima širok areal rasprostranjenosti. Najveće štete patogen pričinjava koštičavim vrstama voćaka, naročito breskvi, kajsiji i trešnji. Štete nastaju usled propadanja lišća i smanjenja njegove fotosintetske aktivnosti, sušenja mladara i gubljenja tržišne vrednosti plodova. Simptomi se javljaju na lišću, mladarima i plodovima. Na lišću se uočavaju sitne, okrugle, crvenkaste ... Read More »

Autohtone sorte projekat ” Cross tree ” Hrvatske i Srbije

maline jabuke uloga makroelemenata jabuka uvoz autohtone sorte jabuka boja jabuke izvoz poljoproizvoda jabuka boja

Autohtone sorte će biti polazna osnova za dalji razvoj kvalitetnog sadnog materijala. Projekat   “Razvoj novih tipova sadnog materijala za voćarstvo u usponu, baziran na lokalnim genetskim resursima i savremenim tehnologijama”, skraćeno “Cross tree” u zajedničkom naučnom naporu kroz IPA projekat Hrvatske I Srbije. Vrednost projekta je  524.000 evra od čega je 85 odsto sredstava odobrila EU, a preostalih 15 odsto ... Read More »

Kotlasta kruna vaza kao dobar oblik za kajsiju

kajsija kotlasta kruna savetovanje voćara kajsija rodne apopleksija kajsije

Kotlasta kruna vaza ili ?aša najzastupljenija je kod heliofitih vo?nih vrsta kajsija, breskva, i ostalih košti?avih i jezgrastih vo?nih vrsta. Glavna karakteristika ove krune je što nema vo?ice i sastoji se naj?eš?e od tri skeletne grane koje se ravnomerno razvijaju, medjusobno su na jednakom rastojanju, tako da u odnosu na vodjicu koje nema zaklapaju ugao od 360 stepeni ili mercedesov znak. ... Read More »

Breskva i nektarina – zasnivanje voćnjaka, troškovi

breskve šupljikavost lišća breskve faze razvoja hladnjača rokovi

Breskva i nektarina – zasnivanje voćnjaka. Na tržištu breskva ima svoje mesto, važno je imati kvalitetan proizvod i dobro mesto za prodaju. Veliki je broj sorti i treba slušati savete stručnjaka pri izboru.  Početna ulaganja su relativno skromna – oko 5.000 eura po hektaru ( to se odnosi na analizu i obradu zemljišta, same sadnice, đubrivo, zaštita, radna snaga, trošak ... Read More »

Kovrdžavost lista breskve – bolest na mladom lišću

kovrdžavost lista

Kovrdžavost  lista breskve – Uzročnik bolesti kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans) je gljivica koja prezimljuje konidijama i askosporama na kori grana i grančica i u pupoljcima breskve i nektarine Ovaj patogen se razvija na svim zeljastim delovima breskve, a najviše na mladom lišću. Prvi simptomi su vidljivi mesec dana nakon precvetavanja. Gljivica napada međučelijski prostor prouzrokujući deformisan rast u vidu ... Read More »