Monday, 19 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: breskva

Tag Archives: breskva

Breskva nektarina – zasnivanje voćnjaka, troškovi

breskve djubrenje voćnjaka berba pravi trenutak breskvin smotavac

Breskva  nektarina – zasnivanje voćnjaka. Na tržištu breskva ima svoje mesto, važno je imati kvalitetan proizvod i dobro mesto za prodaju. Veliki je broj sorti i treba slušati savete stručnjaka pri izboru.  Početna ulaganja su relativno skromna – oko 5.000 eura po hektaru ( to se odnosi na analizu i obradu zemljišta, same sadnice, đubrivo, zaštita, radna snaga, trošak mehanizacije ... Read More »

Rodne grane breskve i nektarine / kako ih prepoznati

rodne grane kovrdžavost lista breskve

Rodne grane breskve i nektarine  –  Breskva i nektarina spadaju u grupu voćnih vrsta koje najranije počinju sa rađanjem. Ovo je posledica toga da samo u jednoj vegetaciji mogu da formiraju rodno drvo. Iz tog razloga razlikujemo nekoliko tipova rodnih grana. MEŠOVITE RODNE GRANE Obično su dužine oko 50cm i formiraju se na stablima jake vegetativne aktivnosti. Do kraja jula ... Read More »

Autohtone sorte projekat ” Cross tree ” Hrvatske i Srbije

autohtone sorte jabuka klupske boj jabuka izvoza jabuke izvoz poljoproizvoda jabuka izvoz djubrenje voćaka

Autohtone sorte će biti polazna osnova za dalji razvoj kvalitetnog sadnog materijala. Projekat   “Razvoj novih tipova sadnog materijala za voćarstvo u usponu, baziran na lokalnim genetskim resursima i savremenim tehnologijama”, skraćeno “Cross tree” u zajedničkom nau?nom naporu kroz IPA projekat Hrvatske I Srbije. Vrednost projekta je  524.000 evra od čega je 85 odsto sredstava odobrila EU, a preostalih 15 odsto učesnici ... Read More »

Kotlasta kruna vaza kao dobar oblik za kajsiju

kajsija kotlasta kruna savetovanje voćara

Kotlasta kruna vaza ili ?aša najzastupljenija je kod heliofitih vo?nih vrsta kajsija, breskva, i ostalih košti?avih i jezgrastih vo?nih vrsta. Glavna karakteristika ove krune je što nema vo?ice i sastoji se naj?eš?e od tri skeletne grane koje se ravnomerno razvijaju, medjusobno su na jednakom rastojanju, tako da u odnosu na vodjicu koje nema zaklapaju ugao od 360 stepeni ili mercedesov znak. ... Read More »

Kalemljenje voćaka očenjem na spavajući pupoljak

jabuka grancice nakon berbe kalemljenje jabuka rezidba zimsko kalemljenje Autohtone sorte jabuka gorke

Kalemljenje vo?aka  –  Kalemljenjem se obezbe?uje najuspešnije razmnožavanje pitomih sorti ,tako da one sasvim verno prenose nasledne osobine i zadržavaju svoje tipi?ne sortne osobine.Vo?ke ovim na?inom razmnožavanja brzo prorode a plodovi su dobrog kvaliteta. Da bi kalemljenje uspelo potrebno je da postoji podudarnost (kompatibilnost) izme?u tkiva podloge i kalemgran?ice,da se kalemljenje izvodi u odre?eno vreme i da su ekološki uslovi pogodni ... Read More »

Šupljikavost lišća voćaka – breskva, kajsija, trešnja …

breskve djubrenje voćnjaka berba pravi trenutak breskvin smotavac

Šupljikavost liš?a vo?aka – prouzokova? ove bolesti je gljiva Stigmina carpophila. Bolest ima širok areal rasprostranjenosti. Najve?e štete patogen pri?injava košti?avim vrstama vo?aka, naro?ito breskvi, kajsiji i trešnji. Štete nastaju usled propadanja liš?a i smanjenja njegove fotosintetske aktivnosti, sušenja mladara i gubljenja tržišne vrednosti plodova. Simptomi se javljaju na liš?u, mladarima i plodo-vima. Na liš?u se uo?avaju sitne, okrugle, crvenkaste ... Read More »

Kovrdžavost lista breskve – bolest na mladom lišću

Kovrdžavost lista breskve – Uzro?nik bolesti kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans) je gljivica koja prezimljuje konidijama i askosporama na kori grana i gran?ica i u pupoljcima breskve i nektarine Ovaj patogen se razvija na svim zeljastim delovima breskve, a najviše na mladom liš?u. Prvi simptomi su vidljivi mesec dana nakon precvetavanja. Gljivica napada me?u?elijski prostor prouzrokuju?i deformisan rast u vidu ... Read More »