Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: breskva

Tag Archives: breskva

Autohtone sorte projekat ” Cross tree ” Hrvatske i Srbije

autohtone sorte jabuka boja jabuke izvoz poljoproizvoda j

Autohtone sorte ?e biti polazna osnova za dalji razvoj kvalitetnog sadnog materijala. Projekat   “Razvoj novih tipova sadnog materijala za vo?arstvo u usponu, baziran na lokalnim genetskim resursima i savremenim tehnologijama”, skra?eno “Cross tree” u zajedni?kom nau?nom naporu kroz IPA projekat Hrvatske I Srbije. Vrednost projekta je  524.000 evra od ?ega je 85 odsto sredstava odobrila EU, a preostalih 15 odsto ... Read More »

Kotlasta kruna vaza kao dobar oblik za kajsiju

kajsija kotlasta kruna savetovanje voćara

Kotlasta kruna vaza ili ?aša najzastupljenija je kod heliofitih vo?nih vrsta kajsija, breskva, i ostalih košti?avih i jezgrastih vo?nih vrsta. Glavna karakteristika ove krune je što nema vo?ice i sastoji se naj?eš?e od tri skeletne grane koje se ravnomerno razvijaju, medjusobno su na jednakom rastojanju, tako da u odnosu na vodjicu koje nema zaklapaju ugao od 360 stepeni ili mercedesov znak. ... Read More »

Kalemljenje voćaka očenjem na spavajući pupoljak

jabuka grancice nakon berbe kalemljenje jabuka rezidba zimsko kalemljenje

Kalemljenje vo?aka  –  Kalemljenjem se obezbe?uje najuspešnije razmnožavanje pitomih sorti ,tako da one sasvim verno prenose nasledne osobine i zadržavaju svoje tipi?ne sortne osobine.Vo?ke ovim na?inom razmnožavanja brzo prorode a plodovi su dobrog kvaliteta. Da bi kalemljenje uspelo potrebno je da postoji podudarnost (kompatibilnost) izme?u tkiva podloge i kalemgran?ice,da se kalemljenje izvodi u odre?eno vreme i da su ekološki uslovi pogodni ... Read More »

Šupljikavost lišća voćaka – breskva, kajsija, trešnja …

breskve

Šupljikavost liš?a vo?aka – prouzokova? ove bolesti je gljiva Stigmina carpophila. Bolest ima širok areal rasprostranjenosti. Najve?e štete patogen pri?injava košti?avim vrstama vo?aka, naro?ito breskvi, kajsiji i trešnji. Štete nastaju usled propadanja liš?a i smanjenja njegove fotosintetske aktivnosti, sušenja mladara i gubljenja tržišne vrednosti plodova. Simptomi se javljaju na liš?u, mladarima i plodo-vima. Na liš?u se uo?avaju sitne, okrugle, crvenkaste ... Read More »

Breskva i nektarina – zasnivanje voćnjaka, troškovi

breskve

Breskva i nektarina – zasnivanje vo?njaka. Na tržištu breskva ima svoje mesto, važno je imati kvalitetan proizvod i dobro mesto za prodaju. Veliki je broj sorti i treba slušati savete stru?njaka pri izboru.  Po?etna ulaganja su relativno skromna – oko 5.000 eura po hektaru ( to se odnosi na analizu i obradu zemljišta, same sadnice, ?ubrivo, zaštita, radna snaga, trošak ... Read More »

Kovrdžavost lista breskve – bolest na mladom lišću

Kovrdžavost lista breskve – Uzro?nik bolesti kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans) je gljivica koja prezimljuje konidijama i askosporama na kori grana i gran?ica i u pupoljcima breskve i nektarine Ovaj patogen se razvija na svim zeljastim delovima breskve, a najviše na mladom liš?u. Prvi simptomi su vidljivi mesec dana nakon precvetavanja. Gljivica napada me?u?elijski prostor prouzrokuju?i deformisan rast u vidu ... Read More »