Tuesday, 16 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: brenmenita

Tag Archives: brenmenita

Kombinovanje silaže s ostalim hranivima u ovčarstvu

đubrivo šuga kombinovanje priprema ovaca

Kombinovanje silaže s ostalim hranivima u prehrani ovaca – Ov?arstvo je u našim predelima još uvek zastupljeno u ekstenzivnom tipu, primarno zbog postoje?eg rasnog sastava koji je predstavljen razli?itim sojevima pramenke ali i zbog brdsko planinske konfiguracije terena na kojima se uzgajaju ovce. Ovakvo klimatsko i geografsko podneblje uti?e na siromašniju prehranu, ograni?enih koli?ina i lošijeg kvaliteta. Nepovoljna prehrana naro?ito ... Read More »