Monday, 17 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: bremenitost

Tag Archives: bremenitost

Ovce bremenitost, način ishrane ovaca

jagnjad jagnjenje ovca mleko british milkship ishrana bremenitih podsticaji 2018. ovce bremenitost ishrana ovaca

Ovce bremenitost. Ovce mogu biti i dopunski korisnici pašnjaka posle goveda. Prednost ovaca nad govedima je i u tome što dvostruko veći broj biljnih vrsta koriste za ishranu, a i travu odgrizaju niže (bliže zemlji). U zimskom periodu značajnu ulogu u ishrani imaju silaže od kukuruza, trava i travno leguminoznih smeša.Kao koncentrovani deo obroka mogu se koristiti zrnasta hraniva (žitarice, ... Read More »

Ishrana bremenitih ovaca tokom godine

jagnjad jagnjenje ovca mleko british milkship ishrana bremenitih podsticaji 2018. ovce bremenitost ishrana ovaca

Ishrana bremenitih ovaca – U zavisnosti od potreba za hranom, bremenitost ovaca se može podeliti na dva perioda. U prvom periodu (prva tri meseca bremenitosti), plod u utrobi majke polako raste pa su i potrebe za hranom radi obezbeđenja njegovog razvoja manje. Ishrana u periodu bremenitosti utiče na telesnu masu jagnjadi pri rođenju, porast vune, kao i na njenu mlečnost. Bolje ... Read More »