Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: borealis srbija

Tag Archives: borealis srbija

Borealis L.A.T. preporuke za jesenje đubrenje

hibrid kukuruz borealis setva kukuruza fosfor kako plodored kukuruza folijarna prihrana rastvorom

Borealis L.A.T – Za formiranje jedne tone prinosa zrna kukuruza i odgovaraju?u vegetativnu masu iz zemljišta se iznese: 25-30 kg N, 10-15 kg P2O5,20-25 kg K2O. Fosforna i kalijumova ?ubriva se unose prilkom osnovne obrade zemljišta namenjenog za setvu kukuruza, i to jedna polovina do dve tre?ine predvi?ene koli?ine. Ova koli?ina odre?uje se na osnovu planiranog prinosa i karakteristika zemljišta. ... Read More »