Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Bordovska

Tag Archives: Bordovska

Bordovska čorba fungicid na stari način

fitoplazma listova formulacije djubrenja pirsova bolest blago vinove loze bordovska

Bordovska ?orba najstariji je fungicid za suzbijanje peronospore vinove loze (Plasmopara viticola), a dobila je ime po francuskom gradu Bordeaux, u ?ijoj je okolini prvi put primenjena u vinogradarstvu. Otkrio ju je profesor botanike Milardet 1882. godine. Iako se bordovska ?orba u vinogradarstvu upotrebljava više od sto godina, ?esto se u praksi doga?a da se nepažljivo priprema i ne primenjuje ... Read More »