Monday, 22 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Bor – vinova loza

Tag Archives: Bor – vinova loza

Bor – pozitivni efekti , mane nedostatka bora

Bor je biogeni elemenat višestruko zna?ajan za biljke. Biljke ga usvajaju iz zemljišta i on se kre?e zajedno sa vodom. Pre svega, on uti?e na sintezu ugljenih hidrata i proteina, pomaže pri klijanju polena. Najviše  ga ima u reproduktivnim organima (prašnicima i plodnicima).  Na alkalnim zemljištima, gdje je ph iznad 6, uz višak kalijuma i kalcijuma, nastaje blokada bora i ... Read More »