Monday, 21 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Bor prinos i kvalitet

Tag Archives: Bor prinos i kvalitet

Bor mikroelement za siguran prinos i kvalitet

vinogradarski registar virusi bakar botritis vinograd đubrenje vinova loza bor mikroelement

 Bor mikroelement, koji značajno utiče na visinu prinosa, zahvaljujući tome što pospešuje oplodnju. Količine bora u zemljištu nisu velike, odnosno koncentracija bora u biljkama veća je nego u zemljištu. Koncentracija ovog elementa naročito je visoka u generativnim organima  i u listovima, posebno u rubnom delu lista. Bor se ubraja u elemente koji se neophodni biljkama za normalan rast i razvoj. ... Read More »