Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Bor nedostatak

Tag Archives: Bor nedostatak

Bor njegov nedostatak u vinovoj lozi

Bor je elemenat koji je veoma zna?ajan u ishrani biljaka. On uti?e na sintezu ugljenih hidrata i proteina koji su potrebni za rast biljaka, pomaže pri klijanju polena, stimuliše stvaranje plodova i rast tkiva. Nedostatak B se manifestuje najpre na lišcu u vidu kružnih nekroti?nih mrlja žute boje (kod belih sorti), a crvene (kod crvenih sorti). Kružne nekroze se pojavljuju ... Read More »