Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: bor element

Tag Archives: bor element

Bor element koji pomaže boljoj oplodnji

bor element kvalitet groždja vinograd rodnost vinogradarski registar

Bor element je biogeni elemenat višestruko zna?ajan za biljke. Biljke ga usvajaju iz zemljišta i on se kre?e zajedno sa vodom. Pre svega, on uti?e na sintezu ugljenih hidrata i proteina, pomaže pri klijanju polena. Najviše ga ima u reproduktivnim organima (prašnicima i plodnicima). Na alkalnim zemljištima, gdje je ph iznad 6, uz višak kalijuma i kalcijuma, nastaje blokada bora ... Read More »