Sunday, 25 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: bolestiovaca

Tag Archives: bolestiovaca

BOLESTI OVACA, preventiva i lečenje životinja

ovce ishrana ovaca ovca zahtev za vodom bolesti ovaca

Bolesti ovaca – Kamenčići u organima za varenje se stvaraju u mokraćnim kanalima i jedan su od mnogih metaboličkih poremećaja. Razlozi   nastajanja su: unošenje neadekvatne količine vode; previše fosfora i kalijuma u obroku a nedovoljno vitamina A; pijenje tvrde vode; zastupljenost sirka, prosa ili pamukove sačme u obrocima. Prevencija se sastoji u pravilnom balansiranju kalcijuma i fosfora (2:1), davanju soli ... Read More »