Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: BOLESTI

Tag Archives: BOLESTI

ŠAMPINJONI I BOLESTI koje ugrožavaju dobar rod

Najvažnije bolesti i šteto?ine šampinjona Kod nas se poslednjih godina sve više širi proizvodnja šampinjona. Razumljivo je da  pove?ani uzgoj donosi i probleme kao što su pojava bolesti i šteto?ina,kao i pitanje njihovog suzbijanja.Uslovi u kojima se šampinjoni gaje (pove?ana relativna vlažnost, umerena osvetljenost i temeperatura) dovode do razvoja fitopatogenih gljiva, bakterija i virusa koji u pojedinim slu?ajevima ugrožavaju celu ... Read More »

Mahunarke , ovo je njihova godina

Mahunarke, ovo je njihova godina – Ovo je Me?unarodna godina mahunarki. One mogu biti zna?ajan deo globalne strategije za ublažavanje klimatskih promena, a tlu vra?aju organske materije. Odmah nakon po?etka me?unarodne kampanje podizanja svesti o zna?aju kinoe u ishrani, FAO iznosi na “globalni sto” i novu grupu namirnica- mahunarke. Posebnu grupu mahunarki koje spadaju u grupu leguminoza ?ine sušeni grašak, pasulj, leblebije ... Read More »

SUZBIJANJE bolesti semena strnih žitarica

SUZBIJANJE bolesti semena. Malo vremena je preostalo do setve. Seme strnih žita je podložno napadu specifi?nih bolesti koje se manifestuju u toku formiranja zrna u klasu. Neke od njih su veoma štetne i mogu kompromitovati celokupnu proizvodnju, a simptomi su veoma razli?iti. Glavnica pšenice (Tilletia tritici), potpuno uništava unutrašnjost zrna koje se pretvara u crnu masu spora /trula riba/. Kod ... Read More »

Vino bolesti koje kvare njegovu vrednost

Vino bolesti Da li ?e neko vino ostati “zdravo i bistro” pre svega zavisi od toga koliko smo pažnje posvetili pripremi podrumskih prostorija, zdravlju i ?isto?i buradi, kao i postupku za vreme prerade grož?a i nege vina. Za bela vina temperatura podrumskih prostorija trebala bi biti izme?u 10 i 12°C a za crna vina 12 do 14°C sa najviše dozvoljenim ... Read More »