Sunday, 20 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: bolesti semena strnih žitarica

Tag Archives: bolesti semena strnih žitarica

SUZBIJANJE bolesti semena strnih žitarica

SUZBIJANJE bolesti semena. Malo vremena je preostalo do setve. Seme strnih žita je podložno napadu specifi?nih bolesti koje se manifestuju u toku formiranja zrna u klasu. Neke od njih su veoma štetne i mogu kompromitovati celokupnu proizvodnju, a simptomi su veoma razli?iti. Glavnica pšenice (Tilletia tritici), potpuno uništava unutrašnjost zrna koje se pretvara u crnu masu spora /trula riba/. Kod ... Read More »