Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: BOLESTI POVRĆA

Tag Archives: BOLESTI POVRĆA

BOLESTI POVRĆA bakteriozna pegavost, plesni

BOLESTI POVR?A    Siva pegavost lista paradajza (Septoria lycopersici). Simptomi na paradajzu mogu nastati u svim fazama razvoja, a ispoljavaju se na liš?u, retko na ostalim delovima. Prvi simptomi se javljaju na donjim listovima. Na licu lista se mogu uo?iti svetložute sitne i okrugle pege,a u središtu pega se mogu uo?iti crne ta?kice (reproduktivne tvorevine gljive). Pege se spajaju i zaraženo ... Read More »