Thursday, 21 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: BOLESTI POVRĆA plesni

Tag Archives: BOLESTI POVRĆA plesni

BOLESTI POVRĆA bakteriozna pegavost, plesni

crna pegavost stenica nezera virusi u bolesti povrća grinje virusi na paradajzu

BOLESTI POVRĆA    Siva pegavost lista paradajza (Septoria lycopersici). Simptomi na paradajzu mogu nastati u svim fazama razvoja, a ispoljavaju se na lišću, retko na ostalim delovima. Prvi simptomi se javljaju na donjim listovima. Na licu lista se mogu uočiti svetložute sitne i okrugle pege,a u središtu pega se mogu uočiti crne tačkice (reproduktivne tvorevine gljive). Pege se spajaju i zaraženo lišće ... Read More »