Monday, 23 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Bolesti lucerke

Tag Archives: Bolesti lucerke

Bolesti lucerke tokom perioda gajenja

BOLESTI LUCERKE – Prouzrokova?i bolesti lucerke stvaraju ošte?enja manjeg ili ve?eg stepena i dovode do delimi?nog ili potpunog propadanja biljaka. Posledice tih ošte?enja su gubici u prinosu i smanjenju hranidbene vrednosti biljne mase. Zatim, smanjuju asimilacionu površinu lista, dovode do gubitka lisne mase, nedozrevanja semena, prisustva primesa ištetnih materija, kao posledica prisustva patogena na biljci. Neki od prouzrokova?a bolesti, izazivaju ... Read More »