Monday, 17 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Bolesti lucerke

Tag Archives: Bolesti lucerke

Bolesti lucerke tokom perioda gajenja

bolesti lucerke košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke navodnjavanje lucerke lucerkino brašno lucerka pred zimu

BOLESTI LUCERKE – Prouzrokovači bolesti lucerke stvaraju oštećenja manjeg ili većeg stepena i dovode do delimičnog ili potpunog propadanja biljaka. Posledice tih oštećenja su gubici u prinosu i smanjenju hranidbene vrednosti biljne mase. Zatim, smanjuju asimilacionu površinu lista, dovode do gubitka lisne mase, nedozrevanja semena, prisustva primesa ištetnih materija, kao posledica prisustva patogena na biljci. Neki od prouzrokovača bolesti, izazivaju poremećaje ... Read More »