Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: bolesti lista

Tag Archives: bolesti lista

Kukuruz bolesti lista tokom razvoja

kukuruz bolesti

Kukuruz bolesti lista – Najvažniji prouzrokova?i bolesti lista kod nas su Bipolaris zeicola, Exserohilum turcicum, Kabatiella zeae i Puccinia sorghi. Oboljenja lista smanjuju asimilacionu površinu, direktno uti?u na smanjenje proizvodnje ugljenih hidrata koji se ?uvaju u zrnu, pa je kod zaraženih biljaka zrno šturo, nedozrelo, što rezultira niskim prinosom. Dodatno je pove?ana i osetljivost prema prouzrokova?ima truleži. Prouzrokova?i lista tipa ... Read More »