Monday, 19 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: bolesti kupusa

Tag Archives: bolesti kupusa

BERBA kupusa u više termina zrelosti

regulatori rasta berba kupusa

Berba kupusa. Kupus se bere sukcesivno – jednom do dva puta, u punoj tehnološkoj zrelosti tj. kada su glavice ?vrste i zrele. Odlaganje berbe samo za nekoliko dana može dovesti do pucanja glavica i pove?anja nastanka bolesti. Neobran kupus je izložen napadu alternarije, što vodi omekšavanju. Berba nedozrelih glavica svakako smanjuje prinos i glavice su suviše mekane i neotporne na ... Read More »

Najznačajnije bolesti kupusa tokom sezone

Najzna?ajnije bolesti kupusa. Plamenja?a kupusa (Peronospora parasitica) u godinama sa vlažnim i prohladnim letom zapažene su štete na jesenjem kupusu za proizvodnju glavica.Simptomi se ispoljavaju na svim nadzemnim delovima. Kotiledoni listovi požute i venu, osuše se i opadaju. Na starijim listovima javljaju se krupne žute uglaste pege, oivi?ene lisnom nervaturom. Plamenja?a se prvo javlja na starijem donjem liš?u i širi ... Read More »