Monday, 25 March, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Bolesti krtola tokom zime

Tag Archives: Bolesti krtola tokom zime

Bolesti krtola krompira u skladištu tokom zime

plamenjača krompira bolesti krtola

Bolesti krtola krompira u skladištu. Štetni organizmi merkantilnog krompira u skladištima. Prašna krastavost krompira (Spongospora subterranea). Na površini krtola nalaze se plikovi u vidu bradavica. Dešava se da plikovi pucaju pri čemu nastaju kraste iz kojih se oslobadja crna prašna masa. Hemijskim merama ovaj parazit se NE može suzbiti. Zbog toga, u ovom periodu preporučujemo proizvodjačima da vrše preglede magacinskog ... Read More »