Thursday, 21 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Bolesti krtola krompira u skladištu

Tag Archives: Bolesti krtola krompira u skladištu

Krompir u skladištu tokom zime

Krompir u skladištu  – Krompir je biljka koja odslikavava trpezu naroda. Velika pošast je bila uzrok masovnom umiranju u Severnoj Irskoj tokom 18. veka –  izostao je urod krompira. Krivac je Fusarium spp. Bolest je rasprostranjena u svim delovima sveta gde se krompir gaji. Štete koje prouzrokuje su velike, mada mogu da variraju u zavisnosti od vremenskih uslova. Ova bolest ... Read More »

Bolesti krtola krompira u skladištu tokom zime

Bolesti krtola krompira u skladištu. Štetni organizmi merkantilnog krompira u skladištima. Prašna krastavost krompira (Spongospora subterranea). Na površini krtola nalaze se plikovi u vidu bradavica. Dešava se da plikovi pucaju pri ?emu nastaju kraste iz kojih se oslobadja crna prašna masa. Hemijskim merama ovaj parazit se NE može suzbiti. Zbog toga, u ovom periodu preporu?ujemo proizvodja?ima da vrše preglede magacinskog ... Read More »