Thursday, 19 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Bolesti krompira tokom zime

Tag Archives: Bolesti krompira tokom zime

Bolesti krtola krompira u skladištu tokom zime

Bolesti krtola krompira u skladištu. Štetni organizmi merkantilnog krompira u skladištima. Prašna krastavost krompira (Spongospora subterranea). Na površini krtola nalaze se plikovi u vidu bradavica. Dešava se da plikovi pucaju pri ?emu nastaju kraste iz kojih se oslobadja crna prašna masa. Hemijskim merama ovaj parazit se NE može suzbiti. Zbog toga, u ovom periodu preporu?ujemo proizvodja?ima da vrše preglede magacinskog ... Read More »