Wednesday, 16 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: BOLESTI korenastog povrća

Tag Archives: BOLESTI korenastog povrća

Plodored navodnjavanje čuvaju povrće od bolesti

plastenik plodored navodnjavanje sistem za navodnjavanje korenov sistem sistemi za navodnjavanje

Plodored navodnjavanje – ZNAČAJ PLODOREDA I NAVODNJAVANJA U ZAŠTITI POVRĆA – Intezitet pojave bolesti na povrtarskim biljkama određen je brojnim faktorima, među kojima plodored zauzima jedno od najznačajnijih mesta Plodored je jedna od najznačajnijih agrotehničkih mera.. Ovo se posebno odnosi na one bolesti čiji se prozrokovači održavaju u biljnim ostacima i u zemljištu. U slučaju nepoštovanja plodoreda u zemljištu se nagomilava ... Read More »

BOLESTI korenastog povrća tokom sezone

slepo kuče mrkva čuvanje šargarepa bolesti korenastog mrkva plodored

BOLESTI korenastog povrća – Najznačajnije bolesti korenastog povrća (mrkva, celer, peršun). Crna pegavost mrkve (Alternaria radicina). Zbog poleganja i propadanja klijanaca,kao i truleži korena u polju i skladištu, ovo je ekonomski značajan patogen ove familije biljaka. Biljke inficirane u fazi klijanja izumiru pre nicanja. Biljke zaražene nakon nicanja požute, a lišće nekrotira. Na korenu mrkve izaziva crnu trulež.   Mere ... Read More »