Sunday, 20 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: bolest kod konja

Tag Archives: bolest kod konja

Ždrebećak – bakterijska zarazna bolest kod konja

Ždreba?ak je akutna bakterijska zarazna bolest konja od koje uglavnom obole ždrebad, i to sva, kada se bolest pojavi u ergelama. Uzro?nik je otporan u vanjskoj sredini i na ve?inu dezinfekcionih sredstava. Bolesti pogoduju loše smještajne prilike, boravak u pretoplim štalama i premalo kretanja na slobodi. Stariji konji obole obi?no kada su prehla?eni, kada se dugo transportuju ili rade teške poslove. ... Read More »