Wednesday, 21 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Boks za prašenje

Tag Archives: Boks za prašenje

Boks za prašenje osigurava dobar porod-ISV

boks za prašenje smeštaj svinja

Boks za prašenje krma?a – Gubici prasadi posle prašenja mogu biti vrlo veliki ?ak do 20% i uglavnom su posledica ugnje?enja i nepovoljnih uslova u prasilištu. U boks za prašenje, krma?e se dovode nekoliko dana pred prašenje i tu ostaju sve do zalu?enja. Boks za prašenje mora da ispuni bar dve najvažnije funkcije a to su : – da sa?uva ... Read More »

Boks za prašenje /ISV Subotica

boks za prašenje smeštaj svinja

Boks za prašenje čini osnovnu jedinicu. Boks treba koristiti i kod najmanjih farmi, znači već i kod onih, koji imaju samo nekoliko krmača. Svaki boks se oprema tako da ispuni bar dve najvažnije funkcije: – da sačuva prasad u prvim satima i prvim danima od krmača – ugnječenja i gaženja, – da omogući brži, nesmetan razvoj prasadi. Boksevi za prašenje ... Read More »