Friday, 17 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Boks za prašenje /ISV Subotica

Tag Archives: Boks za prašenje /ISV Subotica

Boks za prašenje /ISV Subotica

boks za prašenje zarazne bolesti

Boks za prašenje ?ini osnovnu jedinicu. Boks treba koristiti i kod najmanjih farmi, zna?i ve? i kod onih, koji imaju samo nekoliko krma?a. Svaki boks se oprema tako da ispuni bar dve najvažnije funkcije: – da sa?uva prasad u prvim satima i prvim danima od krma?a – ugnje?enja i gaženja, – da omogu?i brži, nesmetan razvoj prasadi. Boksevi za prašenje ... Read More »