Monday, 21 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Bokorenje

Tag Archives: Bokorenje

Bokorenje odlučuje o broju klasova pšenice

setva pšenice pšenica organski setva ulaganje pepelnica pšenice bokorenje odlučuje

Bokorenje odlučuje – bokorenje je karakteristična osobina biljaka iz porodice trava, da se granaju iz podzemnog dela stabla. Ukupan broj izdanaka (stabala) koji obrazuje jedna biljka naziva se bokorenje. Bokorenje počinje ubrzo posle prvih pravih listova.  Na jačinu bokorenja najviše utiču kvalitet i krupnoća semena, veličina vegetacionog prostora, temperatura, svetlost, dubina i vreme setve, vlažnost i osobine zemljišta, primena raznih agrotehničkih ... Read More »

Pšenica – faze razvoja pšenice do žetve

durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu fuzarioza

Pšenica – faze razvoja. Najmo?nije agrotehni?ke mere za pšenicu su optimalan rok setve, prilago?en sistem obrade I pripreme zemljišta za setvu, pravilan izbor sistema ?ubrenja, sorte, optimalan broj biljaka na jedinici površine, kvalitetne mere nege tokom vegetacije, zaštita od korova, šteto?ina, bolesti i td. Realizacija potencijala rodnosti pšenice zavisi od brojnih agroekoloških faktora, pa je za postizanje stabilnih prinosa neophodno ... Read More »

Bokorenje važna faza razvoja mlade pšenice

tritikale psenica pojava azotne depresije

Bokorenje – u slu?aju povoljnih uslova za razvoj pšenice imamo pojavu njenog dobrog bokorenja. Bokorenje je jedna od fenofaza rasta i razvi?a pšenice a predstavlja formiranje sekundarnih izdanaka u tzv.?voru bokorenja koji se nalazi ispod površine zemljišta, naj?eš?e 2,0-2,5 cm. ?vor bokorenja se formira u fazi 3 lista i predstavlja najvažniji deo mlade biljke pšenice.Iz njega se obrazuju sekundarni izdanci ... Read More »

Prihrana pšenice februar – mart (bokorenje,vlatanje)

Prihrana pšenice – Zima i sneg nas zaobilaze. Pšenica je stigla do 4-5 listova i sada joj treba pomo?i u razvoju. Potrebno je uraditi N min- test pre prihrane pšenice. Preporuka je da se 60% rastura u fazi bokorenje, a ostatak 40% u fazi vlatanja. Pšenica je kultura me?u najzastupljenijim u setvenoj strukturi poljoprivrednih proizvo?a?a, te s toga joj treba posvetiti posebnu ... Read More »

Bokorenje – čvor bokorenja određuje prinos

Bokorenje – ?vor bokorenja. Predstavlja životni centar ozimih kultura. Usled niskih temperature i nespremnog ulaska same biljke u zimu, listovi preko zime izmrznu, ili iz bilo kojih razloga propadne nadzemna masa, a ?vor bokorenja ostane živ, biljka ?e se ponovo regenerisati. No, ako se desi uginu?e ?vora bokorenja, povla?i za sobom uginu?e cele biljke. Dubina na kojoj se nalazi ?vor ... Read More »

Bokorenje kod strnih žita uslovi i broj

Bokorenje kod strnih žita podrazumeva obrazovanje izdanaka iz podzemnih stablovih kolenaca, što predstavlja poseban na?in grananja. To grananje se odvija u tzv. ?voru bokorenja koji se naj?eš?e nalazi na 1-3 cm ispod površine zemljišta. Iz ?vora bokorenja izbijaju bo?ni izdanci i sekundarni korenovi, koji ?ine žili?ast korenov sistem. ?vor bokorenja je životni centar žitne biljke i sa fiziološkom aktivnoš?u ?vora ... Read More »

Bokorenje strnih žita i njegovo merenje

Bokorenje kod strnih žita podrazumeva obrazovanje izdanaka iz podzemnih stablovih kolenaca, što predstavlja poseban na?in grananja. To grananje se odvija u tzv. ?voru bokorenja koji se naj?eš?e nalazi na 1-3 cm ispod površine zemljišta. Iz ?vora bokorenja izbijaju bo?ni izdanci i sekundarni korenovi, koji ?ine žili?ast korenov sistem. ?vor bokorenja je životni centar žitne biljke i sa fiziološkom aktivnoš?u ?vora ... Read More »