Saturday, 21 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Bokorenje odlučuje

Tag Archives: Bokorenje odlučuje

Bokorenje odlučuje o broju klasova pšenice

Bokorenje je karakteristična osobina biljaka iz porodice trava, da se granaju iz podzemnog dela stabla. Ukupan broj izdanaka(stabala)koji obrazuje jedna biljka naziva se bokorenje. Bokorenje počinje ubrzo posle prvih pravih listova.  Na jačinu bokorenja najviše utiču kvalitet i krupnoća semena, veličina vegetacionog prostora, temperatura, svetlost, dubina i vreme setve, vlažnost i osobine zemljišta, primena raznih agrotehničkih mera, vrste i sorte ... Read More »