Wednesday, 16 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Bokorenje kod strnih žita

Tag Archives: Bokorenje kod strnih žita

Pšenica – faze razvoja pšenice do žetve

fuzarioze pšenice proizvodnja semenskog pšenica faze

Pšenica – faze razvoja. Najmoćnije agrotehničke mere za pšenicu su optimalan rok setve, prilagođen sistem obrade I pripreme zemljišta za setvu, pravilan izbor sistema đubrenja, sorte, optimalan broj biljaka na jedinici površine, kvalitetne mere nege tokom vegetacije, zaštita od korova, štetočina, bolesti i t d. Realizacija potencijala rodnosti pšenice zavisi od brojnih agroekoloških faktora, pa je za postizanje stabilnih prinosa ... Read More »

Bokorenje kod strnih žita uslovi i broj

zaštita žita jare sorte bokorenje kod n-min uslovi za

Bokorenje kod strnih žita podrazumeva obrazovanje izdanaka iz podzemnih stablovih kolenaca, što predstavlja poseban način grananja. To grananje se odvija u tzv. čvoru bokorenja koji se najčešće nalazi na 1-3 cm ispod površine zemljišta. Iz čvora bokorenja izbijaju bočni izdanci i sekundarni korenovi, koji čine žiličast korenov sistem. čvor bokorenja je životni centar žitne biljke i sa fiziološkom aktivnošću čvora ... Read More »