Wednesday, 21 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: boja

Tag Archives: boja

JABUKA boja je ključni faktor za prodaju

autohtone sorte jabuka klupske boj jabuka izvoza jabuke izvoz poljoproizvoda jabuka izvoz djubrenje voćaka

JABUKA boja – Od svih elemenata koji definiraju kvalitetu jabuka (boja, veli?ina, sadržaj suhe tvari, ?vrsto?a), boja je vjerojatno klju?na, jer ona prodaje jabuku kupcu, koji kupuje uglavnom impulzivno. ?im jednom odu u trgova?ki centar kupiti svježe vo?e, kupci ?e gotovo uvijek kupiti onaj proizvod koji se njihovim o?ima u?ini najprivla?nijim. Proizvo?a?i su svjesni ove ?injenice i znaju da samo ... Read More »