Wednesday, 20 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: boja

Tag Archives: boja

JABUKA boja je ključni faktor za prodaju

vivo sajam maline jabuke rusija uloga makroelemenata jabuka uvoz autohtone sorte jabuka boja jabuke izvoz poljoproizvoda jabuka boja djubrenje voćnjaka

JABUKA boja – Od svih elemenata koji definiraju kvalitetu jabuka (boja, veličina, sadržaj suhe tvari, čvrstoća), boja je vjerojatno ključna, jer ona prodaje jabuku kupcu, koji kupuje uglavnom impulzivno. čim jednom odu u trgovački centar kupiti svježe voće, kupci će gotovo uvijek kupiti onaj proizvod koji se njihovim očima učini najprivlačnijim. Proizvođači su svjesni ove činjenice i znaju da samo najkvalitetniji ... Read More »