Tuesday, 22 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: bogat rod voća

Tag Archives: bogat rod voća

Djubrenje voćaka – važna mera za bogat rod voća

medjukultura obrada zemljišta voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori

?ubrenje vo?aka – Po završetku vegetacije, nakon opadanja liš?a, liš?e treba pokupiti i izbaciti iz vo?njaka jer je ono nosilac mnogih bolesti i šteto?ina. Na redovno plodono- šenje i kvalitet vo?a bitno uti?e jesenja obrada i ?ubrenje zasada. Jesenja obrada podrazumeva oranje na manjoj dubini, oko 15 – 18cm, jer bi obrada na ve?oj dubini mogla da dovede do ošte?enja korenovog ... Read More »