Friday, 23 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: boce

Tag Archives: boce

Vinski podrum u aprilu zahteva pažnju

vino prvi pretok

Vinski podrum u aprilu je poznat po znatnijem porastu temperature: prose?ne dnevne su preko 10 ° C. One mogu znatno uticati i na temperaturu podruma i ponašanje vina u njemu. Zbog toga je bitno da se strogo vodi ra?una o ?uvanju akomulirane hladno?e u podrumu. Eventualna provetravanja ?initi samo no?u. Redovni poslovi u podrumu su i dalje isti: održavanje higijene ... Read More »

Razlivanje vina u boce je finale dugog puta

vreme je tamjanika alikante vino u buradima mlado vino

Razlivanje vina u boce je poslednja faza njegove pripreme za tržište. Kad su razlivena u boce, vina, naro?ito obi?na stona vina, pripremljena su za isporuku. Kvalitetna vina treba da posle razlivanja stoje izvesno vreme u bocama da bi u njima, pri niskom redoks – potencijalu, stekla svoja prava buketna svojstva. Me?utim, i ta se vina posle izvesnog vremena isporu?uju onako ... Read More »