Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: biznis plan

Tag Archives: biznis plan

IPARD izrada biznis plana, potrebni parametri

javni konkurs ipard program ipard iskustvo

IPARD izrada biznis plana – Prilikom apliciranja za bespovratna sredstva kroz IPARD program – poljoprivredni proizvođač mora imati izrađen biznis plan kojim potvrđuje ekonomsku isplativost investicije koju planira da realizuje. Za investicije koje ne prelaze 50.000 evra, potrebno je izraditi jednostavan poslovni plan usaglašene forme sa IPARD agencijom. U uvodnom delu plana se navode osnovne informacije o podnosiocu zahteva i predmetu poslovanja ... Read More »

IPARD uslovi da biste mogli konkurisati

Podsticaji za 2018. krediti otkup ipard raskid ipard srbija ipard sredstva ipard uslovi IPARD II ipard program IPARD DVA

IPARD uslovi – Krajnji korisnici su poljoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava  fizička lica uključujući preduzetnike i pravna lica sa manje od 25% kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti. IPARD uslovi da biste mogli konkurisati Korisnici treba da: – Potencijalni korisnik mora da dokaže ekonomsku održivost gazdinstva kroz biznis plan. – Za investicije ... Read More »

IPARD II izrada biznis plana uslov refundacije

Podsticaji za 2018. krediti otkup ipard raskid ipard srbija ipard sredstva ipard uslovi IPARD II ipard program IPARD DVA

IPARD II – Biznis plan za IPARD II program RS – Evropska komisija je 20. januara 2015. godine, donela odluku o usvajanju predloga IPARD II programa Republike Srbije i opredelila 175 miliona evra za njegovu realizaciju. Ako ste poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom status i to: fizičko lice (uključujući preduzetnike) i pravno lice (preduzeće) sa manje ... Read More »