Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Bistrenje vina

Tag Archives: Bistrenje vina

Bistrenje vina problemi i rešenja problema

medovina bistrenje vina alkohol

Bistrenje vina – Praksa je pokazala da sve dok u nekom vinu isparljiva kiselina (sirćetna) ne prelazi 0,7-0,8 g/l, nema razloga za zabrinutost. Mikrobiološki potpuno zdravo vino, može biti mutno i sporo se bistri sve dok ne postigne punu zrelost i stabilnost. Najčešći uzroci mutnoće i nestabilnosti mladih vina mogu biti: Kod suvih vina neprevreli šećer i talog na dnu bačve ... Read More »

Bistrenje vina uz pomoć prirodnih sredstava

medovina bistrenje vina alkohol

Bistrenje vina – Vreme potrebno da se vino samo od sebe izbistri i dostigne stabilnu kristalnu bistrinu, kre?e se i do 2 godine. Vina koja nisu namenjena tržištu ve? za li?nu potrošnju, ne moraju se podvrgavati bistrenju, dodavanjem odre?enih sredstava. Me?utim, vina koja su proizvedena radi prodaje i to, pre svega, kao razlivena u boce, ili vina koja se žele ... Read More »