Monday, 11 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Biostimulatori značaj

Tag Archives: Biostimulatori značaj

Biostimulatori – njihova uloga i značaj, koliko vrede

jecam

Biostimulatori – Pitanja o vrednosti biostimulatora, poljoprivrednih proizvo?a?a na terenu zahteva i daje temu. Biostimulatori su mkrobiološka ?ubriva koja se koriste u ?ubrenju ratarskih kultura (strna žita, kukuruz, soja, suncokret, še?erna repa), povr?a (u polju i zatvorenom prostoru), vo?a i vinove loze ali i cve?a.Ova ?ubriva mogu se koristiti u organskoj i u tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovo sredstvo za prihranu ... Read More »