Monday, 17 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Biostimulatori vrede

Tag Archives: Biostimulatori vrede

Biostimulatori – njihova uloga i značaj, koliko vrede

jecam beleži bokorenje jare žitarice ječam prolećna žuta patuljavost

Biostimulatori – Pitanja o vrednosti biostimulatora, poljoprivrednih proizvođača na terenu zahteva i daje temu. Biostimulatori su mkrobiološka đubriva koja se koriste u đubrenju ratarskih kultura (strna žita, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa), povrća (u polju i zatvorenom prostoru), voća i vinove loze ali i cveća.Ova đubriva mogu se koristiti u organskoj i u tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovo sredstvo za prihranu ... Read More »