Thursday, 21 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: bioplug

Tag Archives: bioplug

BIOSTIMULATORI za bolji rezultat na njivi

medjukultura obrada zemljišta voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori

Biostimulatori – Pitanja o vrednosti biostimulatora, poljoprivrednih proizvođača na terenu zahteva i daje temu. Biostimulatori su mkrobiološka đubriva koja se koriste u đubrenju ratarskih kultura (strna žita, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa), povrća (u polju i zatvorenom prostoru), voća i vinove loze ali i cveća. Ova đubriva mogu se koristiti u organskoj i u tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovo sredstvo za prihranu povrća, ... Read More »