Tuesday, 22 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: biopesticidi

Tag Archives: biopesticidi

Hemija u vinu, povrću, voću – glifosat je kancerogen?

hemija u pesticidi njihov reciklažni orošivači pšenica folijarna

Hemija u vinu – Kompanija Bayer je kupila Monsanto za 66 milijardi US dolara i tako stvorila megakompaniju. Veruje se da će tako marketinški “nestati” brojne nedoumice o dobrobiti – štetnosti upotrebe glifosata. Veoma zastupljen glifosat u primeni širom sveta je označen, po mišljenju Međunarodne agencije za istraivanja raka ( dela Svetske zdravstvene organizacije ), kao verovatni izazivač teške bolesti. ... Read More »

BIOPESTICIDI u organskoj poljoprivredi

cink organsko rokovi sadnje biopesticidi folijarna prihrana organska djubriva povrtarstvo biofungicidi konkurs za sufinansiranje organska djubriva

Biopesticidi – Konvencionalni način zaštite bilja podrazumeva primenu svih dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja. Integralni sistem zaštite bilja predstavlja kombinaciju postupaka koji pored davanja prvenstva biološkim, biotehničkim i biljno – uzgajiva?kim merama, ograničavaju upotrebu hemijskih sredstava na minimum odnosno predstavlja sistem zaštite bilja koji podrazumeva korišćenje svih raspoloživih metoda suzbijanja štetočina, uzročnika bolesti i korova (uzgoj otpornih sorti, agrotehničke, mehaničke, biološke, ... Read More »

Organska proizvodnja i načini zaštite

cvetni pojaskupus bela zeolit rešava agrotekstil biološka zaštita organska povrće zimsko oranje integralna zaštita

Organska proizvodnja – Mere zaštite od štetnih organizama  u organskoj proizvodnji povrća.  U organskoj proizvodnji biljne bolesti, štetocine i korovi u svim usevima i zasadima, suzbijaju se vrlo složenim sistemom postupaka. Od kojih su najvažniji sledeći: – Pravilan  izbor vrsta i sorti bilja (u proizvodnji se koriste otporne sorte), sa odgovarajućim  plodoredom. Neophodno je uspostaviti intenzivan, složen plodored gde se ... Read More »