Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: biopesticid

Tag Archives: biopesticid

Tretman biljaka u organskoj proizvodnji

mrkva crna pegavost bolesti mrkve tretman biljaka

Tretman biljaka u organskoj proizvodnji – orgnski na?in gajenja biljaka zahteva poseban oprez pri zaštiti. Referentne ku?e , koje su ovlaštene od Ministarstva poljoprivrede, su veoma rigorozne u pra?enju ponašanja proizvo?a?a pri korištenju zaštitnih sredstava. Proizvo?a?i ?esto kažu da nemaju odre?ena sredstva za zaštitu uprocesu proizvodnje. Ministarstvo poljoprivrede je izdalo  spisak dozvoljenih sredstava za zaštitu u organskom na?inu uzgoja. Tretman ... Read More »

Zaštita u organskoj proizvodnji, sredstva

otpornost gljiva gljive protiv čuvaju mikoriza

Zaštita u organskoj proizvodnji – Suzbijanje bolesti, šteto?ina i korova u organskoj proizvodnji predstavlja vrlo veliki  problem jer nije dozvoljena primena hemijskih sredstava (pesticida) koji se, ina?e, primenjuju u konvencionalnoj ( klasi?noj ) proizvodnji. Zaštita u organskoj proizvodnji zasniva se na pricipu spre?avanje pojave štetnih organizama (bolesti, šteto?ina i korova), a ne njihovom le?enju kada se pojave. Zbog toga se ... Read More »