Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: BIOMASA

Tag Archives: BIOMASA

Borealis L.A.T. predstavlja uredjaj N-Pilot®

n pilot

Borealis L.A.T predstavlja novi ure?aj N-Pilot® u Srbiji. Inovativni novi dijagnosti?ki ure?aj Kompanija Borealis, vode?i snabdeva? inovativnih rešenja u oblasti poliolefina, baznih hemikalija i ?ubriva, objavljuje da njena vode?a kompanija za veleprodaju i distribuciju ?ubriva, Borealis L.A.T, pokre?e N-Pilot®, novi inovativni dijagnosti?ki ure?aj, ?iji je cilj da pomogne u optimizaciji primene azotnog ?ubriva u Srbiji. U svetlu globalnog izazova o ... Read More »

Biomasa novi portal za trgovinu biomasom u Srbiji

Biomasa – novi portal za trgovinu biomasom u Srbiji “Zelena energija”. Nova šansa da se biomasa ponudi na tržištu kako Srbije tako i zemalja Evropske Unije. Na jednom mestu se mogu susresti prera?iva?i i kupci, ubrza promet i proširi broj potencijalnih kupaca. Biomasa je najdinami?niji segment u razvoju energetike i najisplativija oblast za investicije, ali se u Srbiji nažalost koristi ... Read More »

BIOMASA ušteda goriva u Vašem domaćinstvu

BIOMASA ušteda goriva – Biomasa kao izvor obnovljive energije. vREME JE SETVE, ALI RAZMISLITE ŠTA ?ETE URADITI SA ŽETVENIM OSTACIMA NA VREME. Biomasa predstavlja jedan od najzna?ajnijih izvora obnovljive energije.Biljna biomasa u poljoprivredi je zna?ajan izvor obnovljive energije, naro?ito na podru?iju  Vojvodine gde je procenje no da se svake godine dobija oko 9 miliona tona biomase iz poljoprivrede. Biomasa je ... Read More »

Biomasa šansa za uštedu energije u Srbiji

Biomasa šansa – U okviru me?unarodne saradnje Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, Ministarstvo rudarstva i energetike,  Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i UNDP sprovode projekat: „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji”.  Cilj Projekta je održivo koriš?enje energije kroz diversifikaciju izvora energije i razvoj tržišta biomase za koriš?enje u energetske svrhe u Republici Srbiji. ... Read More »