Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: BIOMASA ušteda

Tag Archives: BIOMASA ušteda

BIOMASA ušteda goriva u Vašem domaćinstvu

BIOMASA ušteda goriva – Biomasa kao izvor obnovljive energije. vREME JE SETVE, ALI RAZMISLITE ŠTA ?ETE URADITI SA ŽETVENIM OSTACIMA NA VREME. Biomasa predstavlja jedan od najzna?ajnijih izvora obnovljive energije.Biljna biomasa u poljoprivredi je zna?ajan izvor obnovljive energije, naro?ito na podru?iju  Vojvodine gde je procenje no da se svake godine dobija oko 9 miliona tona biomase iz poljoprivrede. Biomasa je ... Read More »