Sunday, 17 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Biomasa ušteda energije

Tag Archives: Biomasa ušteda energije

BIOMASA ušteda goriva u Vašem domaćinstvu

BIOMASA ušteda goriva – Biomasa kao izvor obnovljive energije. vREME JE SETVE, ALI RAZMISLITE ŠTA ?ETE URADITI SA ŽETVENIM OSTACIMA NA VREME. Biomasa predstavlja jedan od najzna?ajnijih izvora obnovljive energije.Biljna biomasa u poljoprivredi je zna?ajan izvor obnovljive energije, naro?ito na podru?iju  Vojvodine gde je procenje no da se svake godine dobija oko 9 miliona tona biomase iz poljoprivrede. Biomasa je ... Read More »

Biomasa šansa za uštedu energije u Srbiji

Biomasa šansa – U okviru me?unarodne saradnje Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, Ministarstvo rudarstva i energetike,  Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i UNDP sprovode projekat: „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji”.  Cilj Projekta je održivo koriš?enje energije kroz diversifikaciju izvora energije i razvoj tržišta biomase za koriš?enje u energetske svrhe u Republici Srbiji. ... Read More »