Wednesday, 20 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Biomasa šansa

Tag Archives: Biomasa šansa

BIOMASA ušteda goriva u Vašem domaćinstvu

biomasa ušteda slama za gradnju energija biomase

BIOMASA ušteda goriva – Biomasa kao izvor obnovljive energije. vREME JE SETVE, ALI RAZMISLITE ŠTA ĆETE URADITI SA ŽETVENIM OSTACIMA NA VREME. Biomasa predstavlja jedan od najznačajnijih izvora obnovljive energije.Biljna biomasa u poljoprivredi je značajan izvor obnovljive energije, naročito na područiju  Vojvodine gde je procenje no da se svake godine dobija oko 9 miliona tona biomase iz poljoprivrede. Biomasa je ... Read More »