Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: biomasa energija

Tag Archives: biomasa energija

Biomasa novi portal za trgovinu biomasom u Srbiji

Biomasa – novi portal za trgovinu biomasom u Srbiji “Zelena energija”. Nova šansa da se biomasa ponudi na tržištu kako Srbije tako i zemalja Evropske Unije. Na jednom mestu se mogu susresti prera?iva?i i kupci, ubrza promet i proširi broj potencijalnih kupaca. Biomasa je najdinami?niji segment u razvoju energetike i najisplativija oblast za investicije, ali se u Srbiji nažalost koristi ... Read More »