Tuesday, 19 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: BIOLOŠKA ZAŠTITA u povrtarstvu

Tag Archives: BIOLOŠKA ZAŠTITA u povrtarstvu

BIOLOŠKA ZAŠTITA u povrtarstvu je najbolja

cvetni pojaskupus bela zeolit rešava agrotekstil biološka zaštita organska povrće zimsko oranje

Biološka zaštita – Pod biološkim merama u širem smislu podrazumeva se i koriš?enje razli?itih biotehni?kih sredstava nežive prirode u borbi protiv štetnih organizama. Biološko suzbijanje mikroorganizama, prouzrokova?a oboljenja biljaka, po?inje tek po?etkom XX veka, sa otkrivanjem prirode bolesti.  One se danas sprovode pri gajenju mnogih korisnihh biljaka.Najve?u primenu biološke mere zaštite našle su u vo?arstvu i povrtarstvu.  U povrtarstvu biološke ... Read More »