Monday, 17 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Biofungicidi

Tag Archives: Biofungicidi

Biofungicidi pomažu u organskoj proizvodnji

cink organsko rokovi sadnje biopesticidi folijarna prihrana organska djubriva povrtarstvo biofungicidi konkurs za sufinansiranje organska djubriva

Biofungicidi su preparati na bazi korisnih mikrorganizama – gljiva, bakterija i kvasaca, koji napadaju ili kontrolišu razvoj prouzrokovača biljnih bolesti. Korisni mikroorganizmi mogu da zaštite biljku domaćina od patogena na četiri načina: direktnom kompeticijom, antibiozom, predatorstvom i indukcijom otpornosti biljke.  Direktna kompeticija znači da se koren ili plod biljke domaćina naseli primenjenim organizmom pre nego što dođe do infekcije prouzrokovačem bolesti. ... Read More »

BIOPESTICIDI u organskoj poljoprivredi

cink organsko rokovi sadnje biopesticidi folijarna prihrana organska djubriva povrtarstvo biofungicidi konkurs za sufinansiranje organska djubriva

Biopesticidi – Konvencionalni način zaštite bilja podrazumeva primenu svih dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja. Integralni sistem zaštite bilja predstavlja kombinaciju postupaka koji pored davanja prvenstva biološkim, biotehničkim i biljno – uzgajiva?kim merama, ograničavaju upotrebu hemijskih sredstava na minimum odnosno predstavlja sistem zaštite bilja koji podrazumeva korišćenje svih raspoloživih metoda suzbijanja štetočina, uzročnika bolesti i korova (uzgoj otpornih sorti, agrotehničke, mehaničke, biološke, ... Read More »

Ječam beleži nove bolesti

ječam beleži ječam lisna rđa

Ječam beleži nove bolesti – Ozimi i jari ječam napada nova gljivična bilest koja još nije dovoljno istražena a predstavlja veliki problem u proizvodnji ječma Simptomi se ispoljavaju na listu zastavičaru. Ispod lista uočavaju se sitne sive do crne pege veličine 0,5-3 milimetara. Pege su u sredini tamnije, oivičene žutim oreolom. Broj pega zavisi od jačine napada, sorte i vremenskih ... Read More »