Thursday, 19 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: biofungicid

Tag Archives: biofungicid

Tretman biljaka u organskoj proizvodnji

mrkva crna pegavost bolesti mrkve tretman biljaka

Tretman biljaka u organskoj proizvodnji – orgnski na?in gajenja biljaka zahteva poseban oprez pri zaštiti. Referentne ku?e , koje su ovlaštene od Ministarstva poljoprivrede, su veoma rigorozne u pra?enju ponašanja proizvo?a?a pri korištenju zaštitnih sredstava. Proizvo?a?i ?esto kažu da nemaju odre?ena sredstva za zaštitu uprocesu proizvodnje. Ministarstvo poljoprivrede je izdalo  spisak dozvoljenih sredstava za zaštitu u organskom na?inu uzgoja. Tretman ... Read More »